КРЕМАЦИЯНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КРЕМАЦИЯ

1. Лична карта на починалото лице
2. Съобщение за смърт и разрешително за кремация, издадено от лекар
3. Документ, доказващ родствената връзка между починалия и негов най-близък родственик (удостоверение за раждане, брак, родствени връзки или наследници - оригинал)
4. Попълва се декларация за съгласие за кремация от най-близкия родственикЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТАКСИ - ЦЕНИ


1. Смъртен акт /работен/   Безплатно
2. Административно обслужване   30 лв.
3. Извозване на покойния от дома или болница   250 лв.
4. Катафалка в гробищния парк   80 лв.
5. Ковчег /обикновен от фазер до 70кг./  от 220 лв.
6. Хладилна камера за 24ч.   30 лв.
7. Погребален консултант-придружител в гробиен парк   90 лв.
8. Кремация   (до 100 кг/над 100 кг) 500/700 лв.
9. Урна - по каталог   от 95 лв.
----------------------------------

КАКВО Е КРЕМАЦИЯ, ЦЕНА

➛ Кремация или погребение

Причини за избор на кремация :


 • Лични причини - Някои хора смятат, че кремацията е по-хигиеничен процес и не приемат мисълта за дългото и бавно разлагане на човешкото тяло след погребение.
 • Липса на гробно място - Много хора не разполагат с лично семейно гробно място или то се намира далече, поради което рядко се посещава, затова избират кремацията.
 • Финансови причини - Кремираните останки могат да бъдат разпръснати или погребани в гроб или урнови ниши, които са значително по-евтини от надгробните паметници.
 • Транспортни причини - Близките на починилия се намират в друг град или друга държава. Кремацията дава възможност за по-евтино транспортиране на урната до желаното място и полаганети ѝ в гроб или разпръсването ѝ.
 • По желание на починалия.
 • Задължаване по закон - Кремацията е задължителна за покойници, починали от остри заразни болести или чиито тела са били използвани за анатомични опити, разрешени по съответния ред.

 • Ритуали при кремация


  Ритуалите при кремация са същите като при традиционно погребение. Покойника се приготвя по същия начин - хигиенизира се, облича се, полага се в ковчег. По избор може да се направи църковно опело или граждански ритуал. Цената на гражданския ритуал е по-ниска от цената на църковната церемония. Мястото на опелото също може да бъде по избор - в църковен храм или на гроба. Обикновено още същия ден ковчегът с тялото се кремира. След около две седмици получавате урна с праха на покойника. Полагането на урната в гроб или урнова ниша също може, при желание, да е съпроводено от ритуал. Извършването на всички ритуали както при погребение и отделно самия акт на горене, предполагат и по-високата цена за кремация в сравнение със стандартно погребение. От друга страна избралите вариант погребение имат в последствие разходи за надгробен паметник, надпис на надгробна плоча, поддръжка на гробно място.

  ➛ Какво има в урната

  Въпроси и притеснения около кремацията
  - Какво се прави с праха след кремация
  - Наистина ли вътре е праха на моя роднина


  Някои клиенти се притесняват да изберат кремация поради неизвестност, остарели схващания или заради невярна информация.

  Основното, което буди съмнение у хората е - дали в урната ще получат праха на своя близък или не. В пещите за изгаряне на тленни останки в крематориумите може да влезе само по един ковчег. Физически няма как през вратата на горивната камера да се вкара повече от един ковчег и няма как пещта да поеме повече. Изгарянето става задължително с ковчега. След приключване на горивния процес, пещта се отваря и пепелта се събира в предварително подготвената и номерирана урна. Поставя ѝ се табелка с имената на покойния и остава на задължително хигиенно съхранение няколко дни в Крематориума, след което може да бъде взета.

  ➛ Къде да сложа урната

  Друг често срещан въпрос е - Какво се прави с урната


  Вариантите са няколко:

 • Вкъщи - урната може да се съхранява в дома;
 • Разпръсване на урна - може да се разпръсне на желано място;
 • Заравяне в гроб / урнополагане - може да се положи в стар гроб;
 • Урнова ниша - може да се постави в стара ниша или да си купите нова урнова клетка в гробищни паркове, определени от Столична община, на цени от 900 лв.