ПОГРЕБЕНИЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОГРЕБЕНИЕ


ЗА ПОГРЕБЕНИЕ В НОВ ГРОБ
1. Лична карта на починалото лице
2. Съобщение за смърт, издадено от лекар
3. Попълва се декларация за нов гроб от родственик

ЗА ПОГРЕБЕНИЕ В СТАР ГРОБ
1. Лична карта на починалото лице
2. Съобщение за смърт, издадено от лекар
3. Квитанция за платено гробно място (вечни времена)
4. Удостоверение за наследници на титуляра на гробното място - в ОРИГИНАЛ (обикновено титуляр е първият погребан)
5. Да са изминали осем години от предишното погребение

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТАКСИ - ЦЕНИ:

● Всички с адресна регистрация в гр.СОФИЯ, които нямат стар гроб, имат право на БЕЗПЛАТНО НОВО ГРОБНО МЯСТО върху терен определен от Столична община

1. Смъртен акт /работен/   Безплатно
2. Административно обслужване   15 лв.
3. Извозване на покойния от дома или болница   80 лв.
4. Изкопаване и зариване на СТАР/НОВ гроб   250 лв.
5. Катафалка в гробищния парк   50 лв.
6. Ковчег /обикновен от фазер до 70кг./   150 лв.
7. Кръст /обикновен/   18 лв.
8. Хладилна камера за 24ч.   20 лв.
9. Погребален консултант   90 лв.
10. Дървена рамка с включено равнение   70 лв.
--------------------------------