ПАНАХИДИ И ПОМЕНИ

  Панахидата е Църковен ритуал, свързан с молитви за душата на покойника.

Светото Православие учи, че душата на починалия изтърпява т. нар. "митарства" (изпитание) и молитвата на неговите ближни е в негова помощ. Светите Отци на Църквата ни казват, че особено поменаването на Светата Литургия има голяма сила и значение за душата на починалия.

В българската традиция след опелото се раздават на присъствалите храни - обикновено варено жито, хляб (обредна погача), вино, сладки, соленки, плодове и други.

Агенция „ХАДЕС“ извършва всичко необходимо за организиране и извършване на помени:

● ангажиране на ден и час в църква

● ангажиране на свещеник

● кетъринг (жито, погача, раздавки, вино и други)

● равнение на гробно място

● некролози 


Дни, в които почитаме своите починали близки

В нашата Православна църква са определени два вида помени:

 Частни и Общи

1. Частни дни за помен на починалия се смятат:

          - третия, деветия, двайстия и четирестия ден

          - третия, шестия и деветия месец

          - годишнините

2. Общи дни - задушници


Помени за починали не се правят:

1. През първата седмица на Великия пост

2. От Лазаров ден до Томина неделя

3. От Игнажден до Ивановден


● Доставка на кетъринг до посочено място (погачи, жито, раздавки, плата)