КРЕМАЦИЯ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КРЕМАЦИЯ

1. Лична карта на починалото лице
2. Съобщение за смърт и разрешително за кремация, издадено от лекар
3. Документ, доказващ родствената връзкамежду починалия и негов най-близък родственик (удостоверение за раждане, брак, родствени връзки или наследници - оригинал)
4. Попълва се декларация за съгласие за кремация от най-близкия родственик

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТАКСИ - ЦЕНИ:


1. Смъртен акт /работен/   Безплатно
2. Административно обслужване   15 лв.
3. Извозване на покойния от дома или болница   80 лв.
4. Катафалка в гробищния парк   50 лв.
5. Ковчег /обикновен от картон до 70кг./   90 лв.
6. Хладилна камера за 24ч.   20 лв.
7. Погребален консултант   90 лв.
8. Кремация с обикновена урна   302 лв.
----------------------------------