КРЕМАЦИЯ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КРЕМАЦИЯ

1. Лична карта на починалото лице
2. Съобщение за смърт и разрешително за кремация, издадено от лекар
3. Документ, доказващ родствената връзкамежду починалия и негов най-близък родственик (удостоверение за раждане, брак, родствени връзки или наследници - оригинал)
4. Попълва се декларация за съгласие за кремация от най-близкия родственик

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТАКСИ - ЦЕНИ:


1. Смъртен акт /работен/   Безплатно
2. Административно обслужване   15 лв.
3. Извозване на покойния от дома или болница   80 лв.
4. Катафалка в гробищния парк   50 лв.
5. Ковчег /обикновен от фазер до 70кг./   150 лв.
6. Хладилна камера за 24ч.   20 лв.
7. Погребален консултант   90 лв.
8. Кремация с обикновена урна   350 лв.
----------------------------------

ЗАЩО КРЕМАЦИЯ ?

ПРИЧИНИ ЗА ИЗБОР НА КРЕМАЦИЯ


  • Лични причини - Някои хора смята, че кремацията е по-хигиеничен процес и не приемат мисълта за дългото и бавно разлагане на човешкото тяло след погребение.
  • Липса на гробно място - Много хора не разполагат с лично семейно гробно място или то се намира далече, поради което рядко се посещава, затова избират кремацията.
  • Финансови причини - Кремираните останки могат да бъдат разпръснати или погребани в гроб или урнови ниши, които са значително по-евтини от надгробните паметници.
  • Транспортни причини - Близките на починилия се намират в друг град или друга държава. Кремацията дава възможност за по-евтино транспортиране на урната до желаното място и полаганети ѝ в гроб или разпръсването ѝ.
  • По желание на починалия.
  • Задължаване по закон - Кремацията е задължителна за покойници, починали от остри заразни болести или чиито тела са били използвани за анатомични опити, разрешени по съответния ред.